Zaświadczam, że na podstawie zawartej umowy… wykonawca “Bracia Strzelczyk”… zrealizował dostawę systemów optoelektronicznych wraz z instalacją…

Realizacja ww.systemów nastąpiła w terminie 7 stycznia 2015 – 25 luty 2015r.

Sprzęt został dostarczony i zainstalowany w Placówkach Straży Granicznej w lokalizacjach: Terespol, Bohukały, Włodawa i Medyka.

W czasie realizacji inwestycji wykonawca wykazał się posiadaniem wiedzy i doświadczeniem w zakresie realizacji przedmiotu umowy, zamówienie w ww. lokalizacjach zostało zrealizowane należycie, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Pobierz pełny dokument referencji.

PŁK. SG BRONISŁAW MAZUR DYREKTOR BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ