Informujemy, że firma “Bracia Strzelczyk”… w ramach umowy… zawartej na “Budowę wieży obserwacyjnej w miejscowości Bobrowniki wraz z wyposażeniem” wykonała prace obejmujące:

Budowa wieży obserwacyjnej o konstrukcji stalowej wysokości 50m n.p.t.
Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół wieży (ogrodzenie i plac utwardzony)
Ułożenie światłowodów
Wykonanie przyłącza obiektu oraz zasilanie i montaż szafy z zabezpieczeniami elektrycznymi wieży
Dostawa i montaż urządzeń łączności radiowej
Dostawa i montaż zestawu obserwacji technicznej (kamera termowizyjna, kamera dzienna, dalmierz laserowy, głowica optoelektroniczna) wraz z rejestratorem obrazów do kamer
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Prace zostały wykonane na działającym przejściu granicznym – BOBROWNIKI

Budowa była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych.

Wszystkie powierzone prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową, sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i prawidłowo ukończone. Całość została zrealizowana starannie i estetycznie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma “Bracia Strzelczyk” wykonała prace umowne w terminie.

Pobierz pełny dokument referencji.

PŁK. SG STANISŁAW SUPIŃSKI ZASTĘPCA KOMENDANTA PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W BIAŁYMSTOKU