Potwierdzam, iż firma “Bracia Strzelczyk”… w ramach umowy… zawartej na wybudowanie Ośrodka kolokowanych radarów dozorowania dla lokalizacji Poznań oraz Ośrodka kolokowanych radarów dozorowania dla lokalizacji Wrocław, wykonała prace obejmujące:

Wykonanie żelbetowych wież radarowych metodą ślizgową.
Montaż zewnętrznych konstrukcji stalowych oraz wewnętrznych układów komunikacyjnych.
Montaż wind osobowo-towarowych.
Montaż kontenerów technicznych: radarowego, energetycznego i agregatu wraz z systemem klimatyzacji i wentylacji powietrza,
Wykonanie zasilania energetycznego, kanalizacji teletechnicznej, instalacji włamania, ppoż, dostępu i TV przemysłowej.
Montaż urządzeń teletechnicznych i infrastruktury światłowodowej.
Montaż radiolinii.

Wszystkie powierzone prace wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Prace prowadzone były w okresie listopad 2011 – czerwiec 2012 i zostały ukończone.

Pobierz pełny dokument referencji.

MAGDALENA JAWORSKA P.O. PREZESA POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ