Niniejszym potwierdzamy, iż firma “Bracia Strzelczyk”… w ramach umowy… zawartej na zaprojektowanie i wybudowanie obiektów radionawigacyjnych DVOR/DMW w lokalizacji Modlin i Wrocław wraz z konieczną infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażeniem, dostawą niezbędnych urządzeń i akcesoriów umożliwiających kompletną instalację, uruchomieni i eksploatację obiektów, wykonała prace obejmujące:

dobór i kompletację urządzeń radionawigacyjnych DVOR/DME z opracowaniem dokumentacji techniczno-ruchowej,
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej dla realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem wymaganych sprawdzeń i pozwoleń,
budowę obiektów radionawigacyjnych DVOR/DME w lokalizacji Modlin i Wrocław z wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację oraz uruchomienie obiektu,
budowę infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację obiektów radionawigacyjnych DVOR/DME w lokalizacji Modlin i Wrocław, w tym dróg dojazdowych,
dostawę, montaż i uruchomienie wszystkich niezbędnych urządzeń, w szczególności urządzeń radionawigacyjnych DVOR/DME,
szkolenie pracowników PAŻP w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń radionawigacyjnych DVOR/DME i teletransmisyjnych,
wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej.
Potwierdzamy, że zalecone prace zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Pobierz pełny dokument referencji.

MICHAŁ WILK POSLKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, P.O. DYREKTORA BIURA ROZWOJU I WDROŻEŃ