Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie potwierdza, że wykonawca BRACIA STRZELCZYK Witold Strzelczyk ... zrealizował zgodnie z zamóieniem zadanie pt. "Budowa przeciwpożarowej wieży o konstrukcji żelbetowej w Nadleśnictwie Kliniska" ..., przedmior zamówienia obejmował m.in.:

  • wybudowanie wieży przeciwpożarowej o konstrukcji żelbetowej ( w technologii ślizgowej) o wysokości całkowitej 48,5 m n.p.t.,
  • montaż tarasu widokowego (konstrukcja stalowa zewnętrzna),
  • montaż kabiny obserwacyjnej na szczycie wieży,
  • montaż klatki schodowej (konstrukcja stalowa wewnętrzna),
  • wykonanie elewacji zewnętrznej (malowanie) w technice alpinistycznej,
  • wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu (ogrodzenie 10m x 10m),
  • wykonanie przyłącza energetycznego obiektu,
  • wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych,
  • wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej obiektu.

Zamówienie zostało wykonane nalezycie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca wykazał się przy tynm kompetentnym zespołem pracowników, którzy byli w stałym kontakcie z przedstawicielami Zamawiającego.

Poświadczenie wydano na prośbę Wykonawcy na potrzeby postępowań przetargowych prowadzonych w innych instytucjach.

Pobierz pełny dokument referencji.

Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO Nadleśnictwa Kliniska