Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku oświadcza, że firma: “Bracia Strzelczyk”… zrealizowała na rzecz Podlaskiego Oddziału  Straży Granicznej roboty budowlane na zadaniu "Budowa wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel" oraz "Realizacja pomieszczenia o kształcie walca na wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel" (...).

Zakres prac obejmował m. in.::

Wykonanie robót rozbiórkowych
Wykonanie fundamentów pod wieżę i kontenery
Wykonanie, dostawa i montaż stalowej konstrukcji wieży o wysokości 55,61m npt
Wykonanie pomieszczenia w kształcie walca na wieży (poziom 38,5m npt)
Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową, miejscami postojowymi i drogą dojazdową
Wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia terenu
Dostawa i instalacja kontenera teletechnicznego wraz z wyposażeniem
Dostawa i instalacja kontenera agregatu
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu awaryjnego zasilania (agregat)
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu awaryjnego zasilania (UPS-y)
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemów: CCTV, PPOŻ, SSWiN
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu ochrony perymerycznej
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu łączności bezprzewodowej (radiolinia)
Dostawa i wykonanie systemu łączności radiowej
Dostawa i wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z łączem światłowodowym
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie zdalnych stanowisk nadzoru
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu BMS
Dostawa i wykonanie przyłączy niskiego napięcia
Dostawa i wykonanie kanalizacji elektrycznej
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu ogrzewania dachu pomieszczenia na wieży

Zadanie zrealizowano w okresie: wrzesień - grudzień 2018r.
...

Powierzone prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją budowlaną i wiedzą techniczną. Firma posiada potencjał techniczny i organizacyjny gwaantujący prawidłowe wykonanie robót.

Pobierz pełny dokument referencji.

PŁK. SG Grzegorz Biziuk KOMENDANT PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W BIAŁYMSTOKU