Firma Bracia Strzelczyk świadczy usługi dla PTK Centertel Sp. z o.o. nieprzerwanie od 1997 roku. Przedmiotem współpracy jest realizacji inwestycji, która w szczególności obejmuje:

pozyskanie potencjalnych lokalizacji dla obiektów sieciowych telefonii komórkowej, oraz doprowadzenie do podpisania umowy najmu (dzierżawy) lub doprowadzenie do zakupu gruntu pod wieżowy obiekt sieciowy
renegocjowanie istniejących umów i podpisywanie aneksów
wykonanie projektów technicznych i przeprowadzenie spraw formalno-prawnych do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę (lub innej formy zezwolenia na budowę stacji bazowej, zgodnej z prawej budowlanym)
budowa nowych kompletnych obiektów sieciowych takich jak stacje wieżowe, stacje na dachach budynków, kominach, kościołach; obejmująca w swoim zakresie wykonanie i montaż konstrukcji podantenowych wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi, budowę nowego pomieszczenia dla urządzeń, montaż kontenera wraz z posadowieniem, wykonanie kompletnej wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej, dostawę i montaż traktów oraz drabinek kablowych, prace związane z zagospodarowaniem terenu stacji (ogrodzenie, plac utwardzony, droga dojazdowa)
modernizacja istniejących obiektów
prace instalacyjne polegające na montażu jednego lub wielu systemów antenowych ( w skład którego wchodziły anteny wraz z fiderami), instalacji linii radiowej, systemu zasilania lub też instalacja repeaterów.
Przez ostatnie kilkanaście lat firma Bracia Strzelczyk na rzecz PTK Centertel Sp. z o. o. wykonała łącznie kilkaset realizacji na terenie całego kraju. jest partnerem godnym zaufania, terminowo i profesjonalnie wywiązującym się z powierzonych zadań, reagującym na potrzeby inwestora – gotowym do podjęcia najtrudniejszych i skomplikowanych zleceń. Jest partnerem godnym polecenia.

Pobierz pełen dokument referencji.

AGATA OSSOWSKA PTK CENTERTEL, KIEROWNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI