KontaKt

Kontakt

BST

STRZELCZYK Sp. z o.o.
(dawniej: „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK)
ul. Marszałkowska 58 lok. 11 i 12
00-545 Warszawa, Poland

KRS: 0001055409
NIP: 7011162661
REGON: 526266110

Telefon: +48 22 100 27 69
E-mail: kontakt@bstech.com.pl