O firmie

BST | Bracia Strzelczyk Technical

Bracia Strzelczyk TechnicalNA POLSKIM RYNKU DZIAŁAMY OD PONAD DWUDZIESTU LAT. ZDOBYLIŚMY OGROMNE DOŚWIADCZENIE I RENOMĘ JAKO FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ POŚREDNICTWEM W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, DLATEGO KIEDY POJAWIŁ SIĘ POMYSŁ WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, POSTANOWILIŚMY GO ZREALIZOWAĆ. I TO OTWORZYŁO NAM DROGĘ DO DALSZYCH SUKCESÓW.

BST działa w ramach firmy “Bracia Strzelczyk”, której właścicielem jest Witold Strzelczyk. Firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, stabilnej, z odpowiednim zapleczem merytorycznym i kapitałowym, co pozwala na realizowanie nawet najbardziej wymagających kontraktów.

Od lat dziewięćdziesiątych dla firm takich jak PTK CENTERTEL (IDEA, ORANGE), Polska Telefonia Cyfrowa – ERA, realizowaliśmy szereg projektów pod klucz, głównie w zakresie budowy stacji bazowych na terenie całego kraju. Wykonaliśmy w sumie ponad 600 obiektów tego typu w różnej konfiguracji oraz technologii: 450MHz (NMT), 900MHz (GSM), 1800MHz (DCS), 2100 (UMTS) z antenami parabolicznymi o aperturach od 0,3 do 2,4m, montowanych na wieżach kratowych (30–90m), o przekroju rurowym (30 do 55m) oraz konstrukcjach na budynkach i kominach. Usługi realizowaliśmy w szerokim zakresie od znalezienia i pozyskania lokalizacji pod inwestycję, poprzez wszystkie zgody, umowy, decyzje, pozwolenia, przez budowę uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu gotowego obiektu z kompletem dokumentów.

Z biegiem czasu nasze portoflio poszerzyliśmy o obiekty pomocy nawigacyjnych realizowane dla Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz dedykowane systemy dzienno-nocnej obserwacji dalekodystansowej, realizowane dla Komendy Głównej Straży Granicznej. W tym zakresie ukończyliśmy szereg realizacji dopplerowskich systemów radionawigacyjnych średnio i krótkodystansowych (DVOR), często zintegrowanych z pomiarem fizycznej odległości samolot-stacja naziemna (DME), latarni bezkierunkowych (NBD), radiowych systemów nawigacyjnych wspomagających lądowanie w warunkach ograniczonej widoczności (ILS) oraz zintegrowanych systemów radarowych złożonych z radaru pierwotnego oraz wtórnego (PSR/SSR). Dla Komendy Głównej Straży Granicznej wykonaliśmy szereg instalacji, z budową wież obserwacyjnych włącznie, wyposażonych w systemy dzienno-nocnej obserwacji dalekosiężnej opartej o technologie termografii i układy szerokozakresowej zmiany pola widzenia – zintegrowane platformy obserwacyjne specjalnego zastosowania.

Nie tylko zasięg naszych usług, ale także ich zakres jest bardzo szeroki. W oparciu o grono sprawdzonych, rzetelnych specjalistów wykonujemy projekty budowlane i technologiczne, elektryczne, radiowe, zagospodarowania terenu. Opracowujemy badania i ekspertyzy, a także sporządzamy raporty. Wiele lat doświadczeń pozwala nam na bardzo szybkie, sprawne i skuteczne załatwianie wszelkich formalności oraz rozwiązywanie problemów prawnych. Prowadzimy również prace budowlane i instalacyjne. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia, co zapewnia najwyższą jakość usług i terminowe wykonanie usług.

Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie poprzez wnikliwą analizę i przydzielanie osób o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu. Takie podejście pozwala nam zwiększyć skuteczność i szybkość działania oraz realizować usługi na najwyższym poziomie.

ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO:

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I-go stopnia do klauzuli TAJNE
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II-go stopnia do klauzuli ŚCISLE TAJNE
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III-go stopnia do klauzuli ESA SECRET, NATO SECRET, SECRET UE_EU SECRET

Akredytowany System Teleinformatyczny

Kancelaria Tajna

Koncesję MSWiA na obrót towarami o przeznaczeniu strategicznym (dual-use, uzbrojenie, sprzęt policyjny i wojskowy)

Koncesję MSWiA na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i  zabezpieczenia technicznego

Zespół doświadczonych inżynierów ze wszystkich branż z uprawnieniami do projektowania i wykonawstwa posiadających poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do klauzuli TAJNE

Nasz zespół