O FIRMIE

BST

STRZELCZYK SP. Z O.O.

Na polskim rynku działamy od ponad 37 lat.

Zdobyliśmy ogromne doświadczenie i renomę jako firma zajmująca się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, dlatego kiedy pojawiła się potrzeba współpracy z firmami telekomunikacyjnymi, postanowiliśmy się jej podjąć. Rozpoczęliśmy działania w zakresie wyszukiwania lokalizacji, negocjacji kontraktów, wykonywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania pozwoleń na budowę. Postanowiliśmy podjąć się również realizacji projektów „pod klucz” – i to otworzyło nam drogę do dalszych sukcesów.

BST działa w ramach firmy Strzelczyk Sp. z o.o. (dawniej: “Bracia Strzelczyk” Witold Strzelczyk), o ugruntowanej pozycji na rynku, stabilnej, z odpowiednim zapleczem merytorycznym i kapitałowym, co pozwala na realizowanie nawet najbardziej wymagających kontraktów.

Pracujemy z najlepszymi specjalistami

Oferujemy bardzo szeroki zakres usług budowlanych, technologicznych, elektrycznych, radiowych, zagospodarowania terenu.

Od lat dziewięćdziesiątych dla firm takich jak PTK CENTERTEL (IDEA, ORANGE), Polska Telefonia Cyfrowa – ERA, realizowaliśmy szereg projektów pod klucz, głównie w zakresie budowy stacji bazowych na terenie całego kraju. Wykonaliśmy w sumie ponad 600 obiektów tego typu w różnej konfiguracji oraz technologii: 450MHz (NMT), 900MHz (GSM), 1800MHz (DCS), 2100 (UMTS) z antenami parabolicznymi o aperturach od 0,3 do 2,4m, montowanych na wieżach kratowych (30–90m), o przekroju rurowym (30 do 55m) oraz konstrukcjach na budynkach i kominach. Usługi realizowaliśmy w szerokim zakresie od znalezienia i pozyskania lokalizacji pod inwestycję, poprzez wszystkie zgody, umowy, decyzje, pozwolenia, przez budowę uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu gotowego obiektu z kompletem dokumentów.

Z biegiem czasu nasze portfolio poszerzyliśmy o obiekty pomocy nawigacyjnych realizowane dla Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz dedykowane systemy dzienno-nocnej obserwacji dalekodystansowej, realizowane dla Komendy Głównej Straży Granicznej. W tym zakresie ukończyliśmy szereg realizacji dopplerowskich systemów radionawigacyjnych średnio i krótkodystansowych (DVOR), często zintegrowanych z pomiarem fizycznej odległości samolot-stacja naziemna (DME), latarni bezkierunkowych (NBD), radiowych systemów nawigacyjnych wspomagających lądowanie w warunkach ograniczonej widoczności (ILS) oraz zintegrowanych systemów radarowych złożonych z radaru pierwotnego oraz wtórnego (PSR/SSR). Dla Komendy Głównej Straży Granicznej wykonaliśmy szereg instalacji, z budową wież obserwacyjnych włącznie, wyposażonych w systemy dzienno-nocnej obserwacji dalekosiężnej opartej o technologie termografii i układy szerokozakresowej zmiany pola widzenia – zintegrowane platformy obserwacyjne specjalnego zastosowania.

Nie tylko zasięg naszych usług, ale także ich zakres jest bardzo szeroki. W oparciu o grono sprawdzonych, rzetelnych specjalistów wykonujemy projekty budowlane i technologiczne, elektryczne, radiowe, zagospodarowania terenu. Opracowujemy badania i ekspertyzy, a także sporządzamy raporty. Wiele lat doświadczeń pozwala nam na bardzo szybkie, sprawne i skuteczne załatwianie wszelkich formalności oraz rozwiązywanie problemów prawnych. Prowadzimy również prace budowlane i instalacyjne. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia, co zapewnia najwyższą jakość usług i terminowe wykonanie usług.


ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO:

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I-go stopnia do klauzuli TAJNE
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II-go stopnia do klauzuli ŚCISLE TAJNE
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III-go stopnia do klauzuli ESA SECRET, NATO SECRET, SECRET UE_EU SECRET
  • Akredytowany System Teleinformatyczny

CERTYFIKATY:

  • Certyfikat AQAP 2110:2016 nr cert. 1060/A/2022
  • Certyfikat ISO 9001:2015 nr cert. 1060/S/2022
  • Certyfikat WSK nr cert. 1060/W/2022

KANCELARIA TAJNA:

  • Koncesja MSWiA na obrót towarami o przeznaczeniu strategicznym (dual-use, uzbrojenie, sprzęt policyjny i wojskowy)
  • Koncesja MSWiA na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego
  • Zespół doświadczonych inżynierów ze wszystkich branż z uprawnieniami do projektowania i wykonawstwa posiadających poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do klauzuli TAJNE