Usługi

 • PRACE PROJEKTOWE
  Projekty, analizy, badania, ekspertyzy.
  Starannie przygotowujemy dokumentację projektową, zlecając w razie potrzeby współpracującym z nami specjalistom dodatkowe badania czy ekspertyzy.

  WYKONUJEMY PROJEKTY:
  – budowlano-konstrukcyjne konstrukcji podantenowych (np.masztów, wież, uchwytów), konstrukcji pod outdoor lub kontener oraz dróg kablowych i konstrukcji pomocniczych (np. podestów, barier)
  – technologiczne montażu anten
  – instalacji elektroenergetycznej i odgromowej obiektu sieciowego wraz z przyłączem, a także zagospodarowania terenu dla wieżowego obiektu sieciowego
  Wszystkie projekty sporządzamy w formie elektronicznej, przy użyciu specjalistycznych programów.Raporty, badania, mapy:
  – piszemy raporty dotyczące oddziaływania obiektu sieciowego na środowiska naturalne
  – robimy badania geotechniczne gruntu przeznaczonego pod budowę obiektów sieciowych
  – sporządzamy ekspertyzy, opinie specjalistyczne, m. in. analiza nośności, operat pionowości, operat wodno prawny
  – przygotowujemy mapy do celów projektowych

 • PRACE INSTALACYJNE
  Urządzenia teletransmisyjne i zasilające.

  INSTALUJEMY:
  – krosownice optyczne
  – urządzenia multipleksujące
  – systemy antenowe NMT/GSM/DCS/UMTS
  – radiolinie PDH (wszystkie pasma, producenci: DMC/STARTEX, ALCATEL, ERICSSON)
  – radiolinie SDH
  – systemy alarmowe
  – systemy WLAN
  – szafy bateryjne zewnętrzne
  – systemy zdalnego nadzoru
  – systemy antenowe dla instalacji wewnętrznych

 • PRACE BUDOWLANE
  Montaż, zasilanie, zagospodarowanie terenu.

  WIELE POTRAFIMY:
  – wykonamy montaż obiektów wieżowych wraz z konstrukcjami podantenowymi
  – zapewnimy miejsce dla urządzeń radiowych
  – zmontujemy kontener i wykonamy jego posadowienie
  – zaadoptujemy już istniejące lub zbudujemy nowe pomieszczenie
  – dostarczymy i zmontujemy konstrukcję pod outdoor/indoor
  – wykonamy kompletną instalację elektryczną i uziemiającą wraz z linią zasilającą
  – dostarczymy i zmontujemy trakty oraz drabinki kablowe
  – wykonamy prace budowlane ( fundamenty, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, plac utwardzony i droga dojazdowa) oraz inne prace budowlane, przewidziane w projektach technicznych lub konieczne ze względu na lokalne uwarunkowania bądź dodatkowe wymagania kontrahenta

 • FORMALNOŚCI I DZIAŁANIA PRAWNE
  Wnioski, decyzje, pozwolenia, nadzór.
  Załatwiamy formalności i problemy prawne wiążące się z inwestycjami.W ramach legalizacji projektów uzyskamy:
  – wszelkie decyzje, postanowienia, uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub wymagane przepisami prawa (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, uzgodnienie o środowiskowych uwarunkowaniach, warunki techniczne zasilania stacji, uzgodnienia lotnictwa cywilnego i wojskowego) a także dodatkowe dokumenty, wynikające z lokalizacji lub wymogów lokalnych organów (np. opinia konserwatora zabytków czy uzgodnienie parków krajobrazowych)
  – decyzję o pozwoleniu na budowę lub inną formę zezwolenia na budowę obiektów sieciowych zgodnie z prawem budowlanym
  – decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli wymaga tego organ nadzoru budowlanego

Zakres naszej dotychczasowej działalności:

 1. Systemy telekomunikacyjne: (głównie dla PTK Centerel)
  Kompletna obsługa inwestycji telekomunikacyjnych.
  Wybudowaliśmy setki stacji bazowych dla operatorów sieci komórkowych. Od pozysku miejsca pod inwestycje, przez wszystkie uzgodnienia, projekty, pozwolenia i decyzje do budowy, uruchomienia i przekazania gotowej inwestycji.
 2. Systemy radionawigacyjne DVOR/DME; OR/DME; DME; ILS (dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej):
  Kompletna obsługa inwestycji radionawigacyjnych.
  Wybudowaliśmy kilkanaście obiektów tego typu – pomoce nawigacyjne. Od pozysku miejsca pod inwestycje, przez wszystkie uzgodnienia, projekty, pozwolenia i decyzje do budowy, uruchomienia i przekazania gotowej inwestycji.
 3. Systemy radarowe (dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej)
 4. Systemy elektryczne i energetyczne
 5. Systemy bezpieczeństwa – przeciwpożarowe (SAP), włamania i napadu (SSWIN) oraz kontoroli dostępu (SDK)
 6. Systemy prowadzenia obserwacji (dla Straży Granicznej)
  Systemy obserwacji dzień/noc w tym kamery termowizyjne

Posiadamy biuro projektowe działające w branżach:
– konstrukcyjnej i budowlanej
– elektrycznej
– teletechnicznej
– radiowej