OFERTA

Zakres naszej dotychczasowej działalności:

 1. Systemy telekomunikacyjne: (głównie dla PTK Centerel)
  Kompletna obsługa inwestycji telekomunikacyjnych.
  Wybudowaliśmy setki stacji bazowych dla operatorów sieci komórkowych. Od pozysku miejsca pod inwestycje, przez wszystkie uzgodnienia, projekty, pozwolenia i decyzje do budowy, uruchomienia i przekazania gotowej inwestycji.
 2. Systemy radionawigacyjne DVOR/DME; OR/DME; DME; ILS (dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej):
  Kompletna obsługa inwestycji radionawigacyjnych.
  Wybudowaliśmy kilkanaście obiektów tego typu – pomoce nawigacyjne. Od pozysku miejsca pod inwestycje, przez wszystkie uzgodnienia, projekty, pozwolenia i decyzje do budowy, uruchomienia i przekazania gotowej inwestycji.
 3. Systemy radarowe (dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej)
 4. Systemy elektryczne i energetyczne
 5. Systemy bezpieczeństwa – przeciwpożarowe (SAP), włamania i napadu (SSWIN) oraz kontroli dostępu (SDK)
 6. Systemy prowadzenia obserwacji (dla Straży Granicznej)
  Systemy obserwacji dzień/noc w tym kamery termowizyjne
OFERTA

Kompleksowe usługi na najwyższym poziomie


PRACE PROJEKTOWE

Projekty, analizy, badania, ekspertyzy.
Starannie przygotowujemy dokumentację projektową, zlecając w razie potrzeby współpracującym z nami specjalistom dodatkowe badania czy ekspertyzy.

WYKONUJEMY PROJEKTY:
 • budowlano-konstrukcyjne konstrukcji podantenowych (np. masztów, wież, uchwytów), konstrukcji pod outdoor lub kontener oraz dróg kablowych i konstrukcji pomocniczych (np. podestów, barier)
 • technologiczne montażu anten
 • instalacji elektroenergetycznej i odgromowej obiektu sieciowego wraz z przyłączem, a także zagospodarowania terenu dla wieżowego obiektu sieciowego

Wszystkie projekty sporządzamy w formie elektronicznej, przy użyciu specjalistycznych programów.

RAPORTY, BADANIA, MAPY:
 • piszemy raporty dotyczące oddziaływania obiektu sieciowego na środowiska naturalne
 • robimy badania geotechniczne gruntu przeznaczonego pod budowę obiektów sieciowych
 • sporządzamy ekspertyzy, opinie specjalistyczne, m. in. analiza nośności, operat pionowości, operat wodno prawny
 • przygotowujemy mapy do celów projektowych

FORMALNOŚCI I DZIAŁANIA PRAWNE

Wnioski, decyzje, pozwolenia, nadzór.

Załatwiamy formalności i problemy prawne wiążące się z inwestycjami. W ramach legalizacji projektów uzyskamy:

 • wszelkie decyzje, postanowienia, uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub wymagane przepisami prawa (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, uzgodnienie o środowiskowych uwarunkowaniach, warunki techniczne zasilania stacji, uzgodnienia lotnictwa cywilnego i wojskowego) a także dodatkowe dokumenty, wynikające z lokalizacji lub wymogów lokalnych organów (np. opinia konserwatora zabytków czy uzgodnienie parków krajobrazowych)
 • decyzję o pozwoleniu na budowę lub inną formę zezwolenia na budowę obiektów sieciowych zgodnie z prawem budowlanym
 • decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli wymaga tego organ nadzoru budowlanego

PRACE INSTALACYJNE

Urządzenia teletransmisyjne i zasilające.

INSTALUJEMY:

 • krosownice optyczne
 • urządzenia multipleksujące
 • systemy antenowe NMT/GSM/DCS/UMTS
 • radiolinie PDH (wszystkie pasma, producenci: DMC/STARTEX, ALCATEL, ERICSSON)
 • radiolinie SDH
 • systemy alarmowe
 • systemy WLAN
 • szafy bateryjne zewnętrzne
 • systemy zdalnego nadzoru
 • systemy antenowe dla instalacji wewnętrznych

PRACE BUDOWLANE

Montaż, zasilanie, zagospodarowanie terenu.

WIELE POTRAFIMY:
 • wykonamy montaż obiektów wieżowych wraz z konstrukcjami podantenowymi
 • zapewnimy miejsce dla urządzeń radiowych
 • zmontujemy kontener i wykonamy jego posadowienie
 • zaadoptujemy już istniejące lub zbudujemy nowe pomieszczenie
 • dostarczymy i zmontujemy konstrukcję pod outdoor/indoor
 • wykonamy kompletną instalację elektryczną i uziemiającą wraz z linią zasilającą
 • dostarczymy i zmontujemy trakty oraz drabinki kablowe
 • wykonamy prace budowlane ( fundamenty, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, plac utwardzony i droga dojazdowa) oraz inne prace budowlane, przewidziane w projektach technicznych lub konieczne ze względu na lokalne uwarunkowania bądź dodatkowe wymagania kontrahenta

Posiadamy biuro projektowe działające w branżach:

 • konstrukcyjnej i budowlanej
 • elektrycznej
 • teletechnicznej
 • radiowej