REALIZACJE

Ośrodek radiokomunikacyjny w Babimost

Inwestor: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,

Zadanie obejmowało budowę infrastruktury umożliwiającej komunikację radiową ze statkami powietrznymi obejmującą dostawę, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie urządzeń łączności radiowej firmy Rohde&Schwarz.

Ponadto, w ramach zadania wykonano, dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie certyfikowanych przez laboratorium PCA systemów antenowych VHF i UHF.

Wartość inwestycji wynosiła około 4 000 000,00 zł brutto.

Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bystre

Inwestor – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

W ramach inwestycji wykonano przygotowanie infrastruktury do posadowienia dalekosiężnego punktu obserwacyjnego w postaci wieży wraz ze stanowiskiem LCN oraz dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie z zakresu kamery dalekosiężnej termowizyjnej HDR producenta FLIR.
Zadanie realizowane w okresie maj 2021-grudzień 2021.
Wartość inwestycji wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem z kamery termowizyjnej HDR około 3 900 000,00 zł brutto.


Zaprojektowanie i budowa żelbetowej dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Bukowa Góra

Inwestor – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Osusznica
Lokalizacja obiektu – Lipnica
Wieża obserwacyjna – dostrzegalnia przeciwpożarowej dla Lasów Państwowych – Nadleśnictwo w Osusznicy.

Wieża wysokości 48,5m w konstrukcji żelbetowej, wybudowana metodą ślizgową. Na szczycie dostrzegalnia zakończona kabiną obserwacyjną. Średnica zewnętrzna wieży 2,4m, wewnątrz klatka schodowa zapewniająca komunikację góra-dół.
Zdjęcia widoku z kabiny obserwacyjnej i umieszczonego w kabinie na specjalnym stoliku kierunkomierza.

Wykonaliśmy cały zakres prac, tj. Projektowanie, uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę i wybudowanie obiektu.


Budowa wieży obserwacyjnej dla Straży Granicznej

Budowa wieży obserwacyjnej w miejscowości Bobrowniki wraz z wyposażeniem